Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

93. Ansøgning om fornyelse af alkoholbeviling samt bestyrergodkendelse til Textilforums Cafeteria, Vestergade, Herning.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-67-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbeviling samt bestyrergodkendelse til Textilforums Cafeteria, Vestergade, Herning.