Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

105. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Bryggeriet, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-78-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Bryggeriet, 7400 Herning