Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

104. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Crazy Daisy, Smallegade 1, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-77-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Crazy Daisy, Smallegade 1, 7400 Herning