Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

97. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Herning Hallens Restaurant, Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-75-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Herning Hallens Restaurant, Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning