Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

96. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Hoppeloppeland, Åkirkebyvej 10, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-72-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Hoppeloppeland, Åkirkebyvej 10, Herning