Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

93. Ansøgning om bestyrergodkendelser til Petit Bar, Bredgade 41, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-73-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Petit Bar, Bredgade 41, 7400 Herning