Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

94.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-74-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen