Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

100. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Keglestuen, Jernbanegade 9 st., Hammerum, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-71-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Keglestuen, Jernbanegade 9 st., Hammerum, 7400 Herning