Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

102. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid til Zwei Grosse Bierbar, Silkeborgvej 5, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-70-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid til Zwei Grosse Bierbar, Silkeborgvej 5, 7400 Herning