Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

101. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Divan Kultur- og Selskabslokaler, Industrivej Syd 1 B, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-69-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Divan Kultur- og Selskabslokaler, Industrivej Syd 1 B, 7400 Herning