Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

92. Godkendelse af referat fra mødet den 27. oktober 2014

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 27. oktober 2014

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 27. oktober 2014.

Beslutning

Godkendtes.