Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

99. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Old Irish Pub, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-67-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Old Irish Pub, 7400 Herning