Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

8. Godkendelse af referat fra mødet den 18. januar 2021

9. Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen ved Old Irish Pub, 7400 Herning

10. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Aroma, 7400 Herning

11. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Dirty Ranch Steakhouse, 7400 Herning

12. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Det Lille Sted, 6973 Ørnhøj

13. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Old Irish Pub, 7400 Herning

14. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Herning Golf Cafe, 7400 Herning

15. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Aspentos, 7490 Aulum

16. Ansøgning om tilladelse til udeservering til Pub'en, 7480 Vildbjerg

17. Ansøgning om tilladelse til udeservering til Bart Dart Bar, 7400 Herning

18. Ansøgning om tilladelse til udeservering til KREA-U, 7400 Herning

19. Eventuelt