Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

10. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Aroma, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-12-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Aroma, 7400 Herning