Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

12. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Det Lille Sted, 6973 Ørnhøj

Sagsnr.: 22.01.01-G01-10-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Det Lille Sted, 6973 Ørnhøj