Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

9. Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen ved Old Irish Pub, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-9-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen ved Old Irish Pub, 7400 Herning