Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

15. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Aspentos, 7490 Aulum

Sagsnr.: 22.01.01-G01-8-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Aspentos, 7490 Aulum