Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

18. Ansøgning om tilladelse til udeservering til KREA-U, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-7-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om tilladelse til udeservering til KREA-U, 7400 Herning