Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

14. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Herning Golf Cafe, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-6-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Herning Golf Cafe, 7400 Herning