Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

17. Ansøgning om tilladelse til udeservering til Bart Dart Bar, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-5-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om tilladelse til udeservering til Bart Dart Bar, 7400 Herning