Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

16. Ansøgning om tilladelse til udeservering til Pub'en, 7480 Vildbjerg

Sagsnr.: 22.01.01-G01-4-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om tilladelse til udeservering til Pub'en, 7480 Vildbjerg