Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

13. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Old Irish Pub, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-3-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Old Irish Pub, 7400 Herning