Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. marts 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

8. Godkendelse af referat fra mødet den 18. januar 2021

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 18. januar 2021

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 18. januar 2021.

Beslutning

Godkendtes.