Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

67. Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2020

68. Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelse Logernes Fællesforening, 7400 Herning

69. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Murphy's Pub, 7400 Herning

70. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid til Studentercafeen, 7400 Herning

71. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Sushi Yoyi, 7400 Herning

72. Ansøgning om udeservering til Ristorante Ravello, 7400 Herning

73. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelser til Sushimania, HerningCentret, 7400 Herning

74. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Sushimania, 7400 Herning

75. Eventuelt