Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

67. Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2020

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2020

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2020.

Beslutning

Godkendtes.

 

68. Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelse Logernes Fællesforening, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-53-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelse Logernes Fællesforening, 7400 Herning

 

69. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Murphy's Pub, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-52-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Murphy's Pub, 7400 Herning

 

70. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid til Studentercafeen, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-50-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid til Studentercafeen, 7400 Herning

 

71. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Sushi Yoyi, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-51-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Sushi Yoyi, 7400 Herning

 

72. Ansøgning om udeservering til Ristorante Ravello, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-54-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om udeservering til Ristorante Ravello, 7400 Herning

 

73. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelser til Sushimania, HerningCentret, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-55-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelser til Sushimania, HerningCentret, 7400 Herning

 

74. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Sushimania, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-56-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Sushimania, 7400 Herning

 

75. Eventuelt

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt