Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

72. Ansøgning om udeservering til Ristorante Ravello, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-54-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om udeservering til Ristorante Ravello, 7400 Herning