Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

69. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Murphy's Pub, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-52-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Murphy's Pub, 7400 Herning