Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

70. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid til Studentercafeen, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-50-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid til Studentercafeen, 7400 Herning