Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

68. Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelse Logernes Fællesforening, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-53-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelse Logernes Fællesforening, 7400 Herning