Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

100. Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen

101. Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2015

102. Orientering fra Trygt Natteliv

103. Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen/direktionen ved Logernes Fællesforening, Herning

104. Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen/direktionen ved Team Teatret, 7400 Herning

105. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Foreningen Team Teatret, 7400 Herning

106. Ansøgning om alkoholbevilling til Gastro 13, 7400 Herning

107. Ansøgning om alkoholbevilling til Arnborg Cafeteria, 7400 Herning

108. Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt udeservering til Murphy's, 7400 Herning

109. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Restaurant Flammen, 7400 Herning

110. Eventuelt herunder fastsættelse af mødedatoer samt tid for 2016