Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

104. Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen/direktionen ved Team Teatret, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-80-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen/direktionen ved Team Teatret, 7400 Herning