Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

108. Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt udeservering til Murphy's, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-75-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt udeservering til Murphy's, 7400 Herning