Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

107. Ansøgning om alkoholbevilling til Arnborg Cafeteria, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-77-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Arnborg Cafeteria, 7400 Herning