Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

106. Ansøgning om alkoholbevilling til Gastro 13, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-78-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Gastro 13, 7400 Herning