Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

103. Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen/direktionen ved Logernes Fællesforening, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-76-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen/direktionen ved Logernes Fællesforening, Herning