Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

100. Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen

Sagsnr.: 22.01.01-G01-65-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen

Sagsresume

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen, herunder en opfølgning på status i nattelivet. 

Repræsentanterne fra Restauratørforeningen har oplyst, at de IKKE ønsker at deltage denne gang, da de ingen punkter har som de ønsker sat på dagsordenen.

Beslutning

Der var enighed om blandt nævnets medlemmer, som havde deltaget i mødet med Brug Byen i forbindelse med revision af reglerne for udeservering, at mødet havde været rigtig godt, og at der var en positiv stemning fra Restauratørforeningen.