Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

110. Eventuelt herunder fastsættelse af mødedatoer samt tid for 2016

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt herunder fastsættelse af mødedatoer samt tid for 2016