Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

101. Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2015

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2015

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2015.

 

 

Beslutning

Godkendt.