Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

58. Godkendelse af referat fra mødet den 28. september 2020

59. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udeservering til Karma, 7400 Herning

60. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid samt udeservering til Gadespejlet, 7400 Herning

61. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og ændring i sammensætningen af direktion/bestyrelse til Textilforum, Herning

62. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt ændring i sammensætningen af direktion/bestyrelse til Ristorante Ravello, 7400 Herning

63. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Fox Hill Winery, 6933 Kibæk

64. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Bart, 7400 Herning

65. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Herning City Hotel, 7400 Herning

66. Eventuelt