Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

65. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Herning City Hotel, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-49-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Herning City Hotel, 7400 Herning