Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

62. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt ændring i sammensætningen af direktion/bestyrelse til Ristorante Ravello, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-43-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt ændring i sammensætningen af direktion/bestyrelse til Ristorante Ravello, 7400 Herning