Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

61. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og ændring i sammensætningen af direktion/bestyrelse til Textilforum, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-44-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og ændring i sammensætningen af direktion/bestyrelse til Textilforum, Herning