Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

64. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Bart, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-45-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Bart, 7400 Herning