Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

63. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Fox Hill Winery, 6933 Kibæk

Sagsnr.: 22.01.01-G01-46-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Fox Hill Winery, 6933 Kibæk