Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

59. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udeservering til Karma, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-48-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udeservering til Karma, 7400 Herning