Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 2. november 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

58. Godkendelse af referat fra mødet den 28. september 2020

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 28. september 2020

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 28. september 2020.


Beslutning

Godkendtes.