Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 30. januar 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Kort præsentationsrunde af hvert medlem af nævnet

 

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Valg af formand til Bevillingsnævnet for perioden 2018-2021

 

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Valg af medlem til Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Forretningsorden for Bevillingsnævnet

 

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Orientering om behandling af sager i Bevillingsnævnet

 

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Orientering om gældende restaurationsplan for Midt- og Vestjyllands Politikreds

 

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Orientering om afholdelse af dialogmøder i Bevillingsnævnet

 

Sagsnr.: 22.01.02-G01-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om udvidet åbningstid i forhold til klippekortsordningen, 1. halvår 2018

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om ændring af sammensætning af bestyrelsen ved Hotel Vildbjerg, Vildbjerg

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-2-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om ændring af sammensætningen af bestyrelsen ved Østergaards Hotel, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-85-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Spirit, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-6-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse samt anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen/direktionen ved Nordic Restaurant, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-86-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Restaurant Flammen, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-3-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Hotel Aulum Kro, 7490 Aulum

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-4-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt udeservering til Lones Køkken, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-5-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Keglestuen, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-87-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Kontrast Herning, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-7-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Galsgaards Cafeteria, 6973 Ørnhøj

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-83-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Fornyet behandling af ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Restaurant Davinci, 7490 Aulum

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt