Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 27. april 2020
Mødested: Afholdes via Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 27. januar 2020

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 27. januar 2020.     

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-10-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af direktionen samt ændring i ejerandele, Dansebar & Einstein, 7400 Henring

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-11-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen ved Sinatur Hotel Skarrildhus, Kibæk

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-20-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætningen af bestyrelsen/direktionen ved Herning HF og VUC, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-18-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Citycafeen, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-14-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Old Irish Pub, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-15-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Murphy's Pub, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-19-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Pub'en, 7480 Vildbjerg

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-13-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Hotel Herning, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-7-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Sports-cafeen, 7451 Sunds

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-17-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Katastrophe, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-16-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Baren, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-12-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om tilladelse til udeservering til Ellas, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt