Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 27. februar 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Kort præsentationsrunde af hvert medlem af nævnet

Sagsfremstilling

Hvert medlem giver en kort præsentationsrunde af sig selv til fordel for de nyvalgte medlemmer af bevillingsnævnet.

Beslutning

Der var en kort præsentationsrunde af hvert enkelt medlem.

 

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Valg for formand til Bevillingsnævnet for perioden 2014-2017

Sagsfremstilling

Der skal foretages valg af formand til Bevillingsnævnet for perioden 2014-2017.

 

Ligeledes drøftes dag samt tidspunktet for afholdelse af møder i Bevillingsnævnet fremadrettet.

Beslutning

Som formand for Bevillingsnævnet valgtes enstemmigt Arne Ladegaard.

 

Det vedtoges, at møderne fremover i Bevillingsnævnet afholdes mandage kl. 16.00. Ved dialogmøderne starter møderne kl. 15.30.

 

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering om behandlingen af sager i Bevillingsnævnet

Sagsfremstilling

Der gives en orientering om behandlingen af sager i Bevillingsnævnet.

 

Hvilke sager der bliver fremsendt samt hvilke muligheder/kompetencer Bevillingsnævnet har i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser m.v. samt udvidet åbningstid.

 

Samtidig gives en orientering fra Midt- og Vestjyllands Politi om restaurationsplanen for Midt- og Vestjyllands Politikreds.

Beslutning

Der blev givet en orientering om, hvilke sager Bevillingsnævnet behandler.

 

Per Lauridsen fra Midt- og Vestjyllands Politi gav en orientering om restaurationsplanen for Midt- og Vestjyllands Politikreds.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.01.10-A21-1-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Dialogmøder i Bevillingsnævnet samt fastsættelse af mødedatoer for 2014.

Sagsfremstilling

Orientering om afholdelse af dialogmøder i Bevillingsnævnet med repræsentanter for Restauratørforeningen samt om eventuelle sagkyndiges deltagelse i bevillingsnævnsmøder i indeværende byrådsperiode.

 

Endvidere fastsættes mødedatoer samt tidspunkt for nævnet for den resterende del af 2014.

Beslutning

Der afholdes 2 dialogmøder årligt med repræsentanter for Restauratørforeningen. Et i første halvår og et i andet halvår. Der er allerede på nuværende tidspunkt aftalt, at der til mødet i maj deltager repræsentanter for Brug Byen til en drøftelse af udeservering samt håndteringen heraf.

 

Midt- og Vestjyllands Politi oplyste, at man mandag den 19. maj afholder en temadag med Gry Asnæs for bevillingsnævnsmedlemmer i hele politikredsen med en kort gennemgang af restaurationslovens bestemmelser.
 

Temadagen afholdes på Viborg Rådhus. Der udsendes senere invitation m.v. til mødet.

 

Forslag til mødedatoer for den resterende del af 2014:

mandag den 7. april 2014, kl. 16.00

mandag den 12. maj 2014, kl. 15.30 (dialogmøde vedr. udeservering)

mandag den 23. juni 2014, kl. 16.00 (evt. 15.30 afhængig af om der skal være dialogmøde med restauratørerne)

mandag den 11. august 2014, kl. 16.00

mandag den 22. september 2014, kl. 16.00

mandag den 27. oktober 2014, kl. 16.00

mandag den 8. december 2014, kl. 16.00 (evt.15.30 afhængig af om der skal være dialogmøde med restauratørerne)

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-8-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Pub'en, 7480 Vildbjerg

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-9-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Fox & Hounds, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-3-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Zwei Grosse Bier Bar, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-1-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Café Fry, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-2-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Hammeren, Kirkegade 12, 7490 Aulum.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-4-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til San Marco, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-5-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til DGI Huset Herning, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-7-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelser til Center Hotel, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-10-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Kiosken i Timring Sportscenter, 7480 Vildbjerg.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-6-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om udeservering til Scandic Regina, Herning

 

Sagsnr.: 20.03.12-Ø00-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Lejlighedsbevilling

 

Sagsnr.: 22.01.02-G01-4-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Evaluering af klippekortsordning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt