Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 25. oktober 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-65-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Sagsresume

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen. 

På mødet ønskes følgende punkter drøftet:

 

Udstedelse af lejlighedstilladelser

Hård udskænkning

Unge under 18 år i nattelivet

Eventuelt

Beslutning

Mødet startede med en kort præsentation af hver enkelt medlem samt af Mads Lorentzen og Bo (Bosse) Nielsen fra Herning Restauratørforening.

 

Herefter startede vi med udstedelse af lejlighedstilladelser. Politidirektør Jens Kaasgaard orienterede om politiets standsardskrivelse m.h.t. lejlighedstilladelser som er udsendt til samtlige bevillingsnævn i politietkredsen. Gjorde opmærksom på, at det er politiets opfattelse, at der skal være særlige begivenheder/lejligheder så som Giro'en, Skive Festival m.v. for byen, for at man udsteder lejlighedstilladelser. Man betegner ikke studenterugen som en særlig lejlighed for byen. Dette kan dog løses, ved at afholdes lukkede fester i denne uge.

 

Repræsentanterne for Restauratørforeningen foreslog, at man fik et klippekort med 5-10 klip pr. år, således man selv frit kunne vælge, hvornår man ønskede udvidet åbningstid.

 

Det blev aftalt, at repræsentanterne for Restauratørforeningen fremkommer med forslag til hvilke dage i løbet af året de ønsker lejlighedstilladelser. Samtidig bemyndiger bevillingsnævnet Midt- og Vestjyllands Politi til at udstede lejlighedstilladelser. Alene til steder der i forvejen har en 05-bevilling.

 

Hård udskænkning. Der var en del snak om hård udskænkning og definationen heraf. Jens Kaasgaard orienterede om, at det bevillingsnævnet kan gøre er, at man kan bede om at se regnskaberne, bemandingsplan m.v. for at se om forretningen bliver drevet med en fornuftig drift.

 

Da der er fri konkurrence kan bevillingsnævnet ikke gå ind og diktere priser på spiritus m.v.

 

Unge under 18 i nattelivet. Hertil kunne repræsentanterne oplyse, at der et større antal af unge under 18 år som bruger falsk id, selvom de ved det er strafbart og giver en plet på straffeattesten. Hertil kunne Jens Kaasgaard oplyse, at man fremover fra politiets side kunne vælge også at give de unge en bøde og ikke alene restauratøren. Dette var der stor opbakning til.

 

Der var enighed om, at man fremover også vil indkalde repræsentanterne til dialogmøde for at have en fast dialog. Det blev aftalt, at man mødes én gang i løbet af foråret og én gang i løbet af efteråret.

Bilag

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 6. september 2012

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 6. september 2012.


Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-52-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen vedrørende Dansk Supermarked A/S, i forbindelse med alkoholbevilling til Bilka Quickfood, Golfvej 5, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-50-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen vedrørende Dansk Supermarked A/S i forbindelse med alkoholbevilling til Føtex Quickfood, Bredgade 43, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-40-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Petit Bar, Bredgade 41, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-42-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendele til Petit Bar, Bredgade 41, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-60-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Petit Bar, Bredgade 41, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-64-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmodning om bestyrergodkendelse for Henrik Korsholm Rasmussen til Petit Bar, Bredgade 41, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-51-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Quick Food Føtex, Bredgade 43, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-41-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Biocity Herning, Sølvgade 20, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-43-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Jensens Bøfhus, Østergade 32, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-55-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Sørvad Kultur- og Idrætscenter.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-63-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til City Cafeen, Fonnesbechsgade 8, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-62-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til City Cafeen, Fonnesbechsgade 8, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-61-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Petit Bar, Bredgade 41, Herning. Endvidere anmodes om udvidet åbningstid.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-44-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Herning HF og VUC - Kantinen, Brorsonsvej 2, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-54-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Studentercaféen, Birk Centerpark 105, Herning. Endvidere anmodes om bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-59-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Café Karma, Østergade 22 C st.m., Herning. Endvidere anmodes om bestyrergodkendelse.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-57-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Lones Køkken, Bredgade 51, Herning. Endvidere anmodes om udvidet åbningstid.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-56-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Kølkær Pizzahus, Kølkær Hovedgade 42, Herning. Endvidere anmodes om bestyrergodkendelse

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-45-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Hintertux, Silkeborgvej 5, Herning. Endvidere anmodes om udvidet åbningstid.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-46-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Team Event A/S, Grøndahlsvej 4, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-49-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Hotel Lynggården, Nr. Lindvej 2, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-48-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Sdr. Felding Hallens Cafeteria, Lupinvænget 2, Sdr. Felding.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-58-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Viking Kiosk, Tjørring Hovedgade 39, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-47-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyerrgodkendelser til Arnborg Hallens Cafeteria, Sportsvej 18, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-53-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Fratagelse af alkoholbevilling

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt